swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Du finner søknadsskjema, bestemmelser og informasjon om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider (ekstern lenke).

Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010. Den omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.

Det kan søkes om kompensasjon av merverdiavgift knyttet til anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknad om merverdiavgift.

Ordningen forutsetter at Stortinget bevilger midler for hvert år.