swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt til og med 2021.

Det kan søkes om tilskudd på inntil 50 % av kostnader for nyskapende aktivitetsarenaer. Maksimalt tilskudd er 4 millioner kroner, og nedre grense for tilskudd er 2 millioner kroner. Søkere bes gjøre seg kjent med detaljene rundt kriterier for tilskudd.

Les mer her for kriterier 

Søknadsfrist for søknader til behandling i 2021 er 1. september 2021.  

Under følger eksempler på anlegg som har fått tildelt midler gjennom denne ordningen.

Måsen ungdomspark - Eidsberg kommune

Aktivitetspark i kommunesenteret Mysen med ulike apparater/elementer spesielt rettet mot egenorganisert aktivitet for ungdom. Elementene vil bl.a. omfatte parkouranlegg, skate/rulleanlegg, streetbasket, beachvolleyball, samt tiltak for sosiale møteplasser som benker, bord, griller og musikkanlegg. Kulturdepartementet har bevilget 2,6 mill. kroner til prosjektet.

Jernbaneparken Sør - Gjøvik kommune

Aktivitetspark i sentrum av Gjøvik. Utvidelse av allerede eksisterende aktivitetspark. Anleggselementene inkluderer rulleanlegg, klatretårn, balanseapparater og friområder. Kulturdepartementet har bevilget 4 mill. kroner til prosjektet.

Strandpromenaden aktivitetspark - Kongsvinger kommune

Aktivitetspark i sentrum av Kongsvinger. Anleggselementene inkluderer klatreapparater, trampolinebane, balanseapparater og tiltak for sosiale møteplasser som benker og grillområde. I tilknytning til aktivitetsparken planlegger kommunen å bygge aktivitetsområder for rulleaktiviteter (skating, bmx, o.l.), som ikke er en del av denne søknaden. Kulturdepartementet har bevilget 4 mill. kroner til prosjektet.

Aktivitetspark på tusenårsstedet i Krokstadelva - Nedre Eiker kommune

Aktivitetspark i Krokstadelva. Anlegget utformes med apparater for alle aldersgrupper og inkluderer områder for rulleaktiviteter, klatreområde, treningsapparater for eldre, petanque, o.l. Anlegget vil også inkludere en scene og andre elementer beregnet på at det også skal være en kulturell og sosial møteplass. Det planlegges å integrere tidligere gjernnomførte flomverninstallasjoner i parken. Kulturdepartementet har bevilget 4 mill. kroner til prosjektet.

Aktivitetspark i Berkåk sentrum - Rennebu kommune

Aktivitetspark i kommunesenteret Berkåk. Ombygging av et ubenyttet anlegg (grusbane) til en aktivitetspark for bygdas befolkning. Anleggselementer inkluderer skatepark, pumptrack, løpe/hoppområde, trampoline og zipline. Kuturdepartementet har bevilget 2 718 000 kroner til prosjektet.

Aktivitetslabyrint i aktivitetsparken Eventyrøy - Seljord kommune

Aktivitetslabyrint i kommunesenteret. Anlegget består av en labyrint som kobles til en nettbasert applikasjon, og som gir brukeren fysiske og mentale oppgaver tilpasset ulike ferdighetsnivåer. Labyrinten forandrer seg etterhvert som oppgaver løses, slik at folk utfordres til å prøve den flere ganger. Aktivitetslabyrinten inngår i et større opparbeidet aktivtetsområde i Seljord (Eventyrøy). Kulturdepartmentet har bevilget 4 mill. kroner til prosjektet.

Rismelen aktivitetspark - Steinkjer kommune

Aktivitetspark i sentrum av Steinkjer. Utvidelse av allerede eksisterende aktivitetspark. Anleggselementene inkluderer aktivitetsbru med klatre- og hinderløyper, terrengnett, trimtrapp og områder for "street workout". Kulturdepartementet har bevilget 4 mill. kroner til prosjektet.

Aktivitetspark i Kirkenes - Sør-Varanger kommune

Aktivitetspark i kommunesenteret Kirkenes. Anleggselementene består bl.a. av rulleanlegg, ferdighetsløype, anlegg for parkour, crossfit, trimpark, ballspill og dans. Aktivitetsparken planlegges i tilknytning til skoler, svømmehall og idrettsanlegg i Kirkenes. Kulturdepartementet har bevilget 4 mill. kroner til prosjektet.

Skjermvegen aktivitetspark på Byåsen - Trondheim kommune

Aktivitetspark i Trondheim. Prosjektet innebærer å utvikle et 32 dekar friområde til aktivitetsanlegg for alle aldersgrupper. Anlegget planlegges bygget i flere trinn og vil bl.a. inneholde løype/teknikkområde for sykkel, ballbane som islegges om vinteren, skate/rulleanlegg, frisbeegolf, skothyllbane, samt diverse sosiale innretninger som utestue, lekeplass, benker, bord, griller. Kulturdepartementet har bevilget 4 mill. kroner til prosjektet.